fbpx

Sprawdź, czy jesteś nosicielem wirusa HPV - badania HPV dla mężczyzn - skontaktuj się z nami!

O naso nas
diagnostykadiagnostyka
poradnieporadnie
usługi medyczneusługi medyczne
cennikcennik
poradnikporadnik
Kontaktkontakt

AST – badanie enzymu wątrobowego AST we krwi

Badanie enzymu wątrobowego AST

Badania krwi są ważnym narzędziem diagnostycznym w medycynie. Służą one do oceny stanu zdrowia pacjenta oraz identyfikacji ewentualnych nieprawidłowości. Przez analizę składu krwi, takiej jak poziom komórek krwi, elektrolitów, enzymów, hormonów, białek i innych substancji, specjaliści mogą odkryć różne choroby, monitorować postęp terapii oraz ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta. Badania krwi mogą również dostarczyć informacji na temat funkcji narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, nerki czy tarczyca. Dzięki badaniom krwi można wykryć choroby takie jak niedokrwistość, infekcje, nowotworowy, choroby serca, cukrzycę, choroby autoimmunologiczne.

Czym jest badanie krwi AST?

Aminotransferaza asparaginianowa (AST) jest enzymem nieswoistym narządowo, występującym w wielu tkankach organizmu człowieka, gdzie katalizuje odwracalną reakcję transaminacji. Istnieją dwie izoformy aminotransferazy asparaginianowej - cytoplazmatyczna (AST1) i mitochondrialna (AST2), które zwykle występują razem i współdziałają metabolicznie. AST, to enzym występujący w różnych tkankach organizmu, takich jak wątroba, serce, mięśnie szkieletowe, nerki i mózg. AST jest ważnym wskażnikiem funkcji tych tkanek.
Badanie poziomu AST jest często wykonywane w ramach rutynowych badań krwi, zwłaszcza w przypadku podejrzenia uszkodzenia wątroby, serca lub mięśni. Podwyższony poziom AST może wskazywać na występowanie różnych schorzeń, takich jak:

 • uszkodzenia wątroby: w przypadku uszkodzenia wątroby, na przykład w wyniku wirusowego zapalenia wątroby, toksyn, alkoholu lub niewydolności wątroby, poziom AST może być podwyższony.
 • choroby serca: w przypadku zawału serca, zapalenia mięśnia sercowego lub innych chorób serca, poziom AST może być podwyższony. Jednak AST jest mniej specyficznym wskaźnikiem uszkodzenia serca niż tropina.
 • uszkodzenie mięśni: w przypadku uszkodzenia mięśni, na przykład w wyniku urazu, zapalenia mięśni czy dystrofii mięśniowej, poziom AST może być podwyższony.
 • inne schorzenia: podwyższony poziom AST ( aminotransferazy alaninowej ) może być również związany z innymi schorzeniami, takimi jak choroby autoimmunologiczne, choroby nerek, choroby tarczycy, nowotwory i niedokrwistość.

WARTO wiedzieć, że podwyższony poziom AST sam w sobie nie jest wystarczający do postawienia diagnozy. Konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań i analizy innych wskaźników, aby dokładnie zidentyfikować przyczynę podwyższonego poziomu AST. W przypadku nieprawidłowych wyników badań krwi zawsze warto skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia dokładnej diagnozy i odpowiedniego postępowania.

Zobacz również:  Od zakażenia HPV do wyleczenia HPV szyjki macicy

Co może oznaczać podwyższone AST?

Podwyższony poziom AST w badaniach krwi może wskazywać na różne stany i schorzenia. Oto kilka możliwych przyczyn podwyższonego poziomu AST:

 • uszkodzenia wątroby: AST jest obecne w dużej ilości w komórkach wątroby. Zwiększony poziom AST może być związany z uszkodzeniem wątroby, takim jak wirusowe zapalanie wątroby, alkoholowe zapalanie wątroby, toksyczne uszkodzenia wątroby lub niewydolność wątroby.
 • choroby serca: zawał serca, zapalenie mięśnia sercowego ( miokarditis ), lub inne choroby serca mogą prowadzić do podwyższonego poziomu AST. Jednak AST nie jest specyficznym wskaźnikiem dla choroby serca i inne badania, takie jak troponina, są bardziej dokładne w diagnozowaniu takich stanów.
 • uszkodzenie mięśni: uszkodzenie mięśni spowodowane przez uraz, zapalenie mięśni lub inne stany, takie jak dystrofia mięśniowa, może prowadzić do podwyższonego poziomu AST.
 • choroby autoimmunologiczne, niektóre choroby takie jak toczeń rumieniowaty układowy czy zapalenia wątroby typu autoimmunologicznego, mogą prowadzić do podwyższonego poziomu AST.
 • inne przyczyny: podwyższony poziom AST może być również związany z innymi schorzeniami, takimi jak choroby nerek, choroby tarczycy, nowotwory, niedokrwistość czy nawet stosowanie niektórych leków.

Kiedy wykonać badanie AST?

Badanie poziomu AST ( aminotransferaza asparaginianowa ast ) może być przeprowadzona w różnych sytuacjach, aby ocenić funkcjonowanie wątroby, serca i mięśni. Oto kilka sytuacji, w których może być zalecane wykonywanie badania AST:

 • objawy chorób wątroby: jeśli masz objawy związane z chorobą wątroby, takie jak żółtaczka, ból brzucha, utrata apetytu, zmęczenie, nudności, wymioty, ciemne zabarwienie moczu lub jasne stolce.
 • kontrola stanu wątroby: jeśli masz zdiagnozowaną chorobę wątroby, taką jak wirusowe zapalenie wątroby, alkoholowe zapalenie wątroby, marskość wątroby, niewydolność wątroby, badanie AST może być wykonywane regularnie.
 • badanie serca: w przypadku podejrzenia choroby serca, takiej jak zawał serca czy zapalanie mięśnia sercowego, badanie AST może być wykonywane jako część panelu badań sercowych. Pomaga to ocenić, czy występuje uszkodzenie mięśnia sercowego.
 • monitorowanie leczenia: jeśli jesteś leczony z powodu choroby wątroby, serca lub mięśni, badanie AST może być wykonywane regularnie, aby monitorować skuteczność leczenia i ocenić ewentualne działania.
 • badania rutynowe: badania AST może również wykonywane być jako część rutynowych badań krwi, szczególnie jeśli masz czynniki ryzyka wystąpienia chorób wątroby lub serca, takie jak nadużywanie alkoholu, otyłość cukrzyca, wysokie stężenie cholesterolu, palenia papierosów itp.

Gdzie występuje enzym AST?

Aminotransferaza asparaginianowa ( AST, AspAT, GOT 0 jest narządowo nieswoistym, wielofunkcyjnym enzymem, który w tkankach ssaków występuje w postaci dwóch izoform - cytosolowej i mitochondrialnej. AST ma wpływ na przemiany wymagające L-Asp, takie jak cykl mocznikowy, synteza nukleotydów purynowych i pirymidynowych w wątrobie powstawanie L-argininy z L-cyruliny w nerkach i innych tkankach oraz cykl nukleotydów purynowych w mięśniach szkieletowych, mięśniu sercowym i mózgu. AST jest elementem czółenek jabłczanowo-asparaginianowego, szlaku neuronowo-glejowego w mózgu, uczestnicząc zarówno w przemianach energetycznych, jak i syntezie neuroprzekaźników.

AST nie powinien być kojarzony jedynie z diagnostyką chorób wątroby, lecz także z udziałem w podstawowych procesach metabolicznych zachodzących w wielu tkankach i narządach organizmu.

Badanie poziomu AspAT w surowicy krwi – jak przygotować się do badania?

Przygotowanie do badania poziomu AST zazwyczaj jest bardzo proste i nie wymaga specjalnych działań. Oto kilka ogólnych wskazówek, które pomogą CI przygotować się do do testów:

 • przed badaniem, ważne jest, aby poinformować o wszystkich aktualnych lekach, suplementach, witaminach, które przyjmujesz. Należy również poinformować o jakichkolwiek innych schorzeniach, które możesz mieć, takich jak choroby wątroby lub serca ( po zawale mięśnia sercowego, toksyczne uszkodzenie wątroby, uszkodzenie komórek wątroby, przewlekła choroba nerek, innych chorobach wątroby w historii medycznej ).
 • post na czczo: w większości przypadków nie jest wymagane specjalne post na czczo przed badaniem AST. Jednak lekarz może zalecić, aby nie jadł ani nie pił niczego przez określony czas przed badaniem. Warto to sprawdzić i skonsultować się z lekarzem lub laboratorium.
 • unikanie alkoholu: przed badaniem AST należy unikać spożywania alkoholu przez co najmniej 24 godziny. Alkohol może wpływać na wyniki badań i zakłócać dokładność odczytu poziomu AST.
 • unikanie intensywnego wysiłku fizycznego: przed badaniem AST należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego przez co najmniej 24 godzin. Wysiłek fizyczny może wpływać na wyniki badan i prowadzić do tymczasowego zwiększenia poziomu AST.
 • zgodność z instrukcjami: ważne jest, aby przestrzegać wszelkich instrukcji otrzymanych od personelu medycznego. Mogą one zawierać dodatkowe wytyczne dotyczące przygotowania do badania AST, które są specyficzne dla Twojej sytuacji.

Badanie poziomu AspAT. Przygotowanie do badania.

Wynik badania AST i ALT

AST ( aminotransferaza asparaginianowa ) i ALT ( aminotransferaza alaninowa ) to enzymy obecne głównie w komórkach wątroby. Badania poziomu AST i ALT jest wykorzystywane do oceny funkcji wątroby oraz diagnozowania choroby wątroby.

Normalne zakresy referencyjne AST i ALT mogą się różnić w zależności od laboratorium, ale zazwyczaj wynoszą:

 • AST: poniżej 40 jednostek na litr (IU/L)
 • ALT: poniżej 40 jednostek na litr (IU/L)

Jeśli wyniki badania AST i ALT są powyżej zakresu referencyjnego, może to wskazywać na problemy z wątrobą, takie jak:

 • choroby wątroby: zapalenie wątroby, marskość wątroby, stłuszczenie wątroby.
 • uszkodzenie wątroby: uszkodzenie spowodowane przez działanie toksyn, leków lub nadużywanie alkoholu.
 • cholestaza: zaburzenia odpływu żółci, które mogą powodować wzrost poziomu AST i ALT.
 • infekcje: wirusowe zapalenie wątroby, takie jak wirusowe zapalenie wątroby typu A, B lub C.
 • inne przyczyny: niektóre choroby autoimmunologiczne, takie jak pierwotne zapalenie dróg żółciowych, mogą również powodować wzrost poziomu AST i ALT.

Inne choroby wątroby

Wieloraka funkcja metaboliczna aminoransferazy asparaginianowej wskazuje na możliwość wykorzystywania jej do nowych celów zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych.

Choroby wątroby to różnego rodzaju schorzenia, które dotykają ten ważny narząd. Oto kilka przykładów chorób wątroby:

 • zapalenie wątroby: jest to stan zapalny wątroby, który może być spowodowany wirusami, takimi jak wirus zapalenia wątroby typu A, B, C, D lub E lub innymi czynnikami, takimi jak alkohol, leki lub toksyny.
 • marskość wątroby: jest to przewlekłe uszkodzenia wątroby, które prowadzi do zastąpienia zdrowej tkanki wątroby bliznami. Najczęstsze przyczyny marskości wątroby to nadużywanie alkoholu i zakażenie wirusem zapalenia wątroby.
 • rak wątroby: to nowotwór złośliwy wątroby. Jest to jedyna z najczęstszych przyczyn zgonów związanych z chorobami nowotworowymi na całym świecie. Czynnikami ryzyka to przewlekłe zakażenie wirusem zapalenia wątroby, marskość wątroby i nadużywanie alkoholu.
 • stłuszczenia wątroby: jest to stan, w którym tkanka wątroby gromadzi nadmiar tłuszczu. Najczęstszą przyczyną jest nadużywanie alkoholu i otyłość.
 • wirusowe zapalenie wątroby: jest to infekcja wątroby wywołana przez wirusy takie jak HAV, HBV, HCV, HDV i HEV. Może prowadzić do przewlekłego zapalenia wątroby i marskość.

Zobacz również:  Rehabilitacja onkologiczna w domu Pacjenta - skuteczna pomoc w walce ze skutkami choroby nowotworowej.

Norma AST u mężczyzn

Typowa wartość norm AST u mężczyzn wynosi zazwyczaj od 10 do 34 jednostek na litr (U/L). Jednak wartości te mogą się różnić w zależności od laboratorium, dlatego zawsze najlepiej skonsultować wyniki z lekarzem.

Po dokładnym badaniu fizykalnym i ocenie historii choroby pacjenta można wykonać kilka innych badań w ramach kontroli, w zależności od podejrzenia, co jest przyczyną uszkodzenia wątroby. Niektóre z nich obejmują:

 • testy na wirusowe zapalenie wątroby typu A, wirusowe zapalenie wątroby typu B i wirusowe zapalanie wątroby typu C,
 • testowanie na substancje toksyczne dla wątroby,
 • testy na żelazo i testy genetyczne w kierunku dziedziczenia hemochromatozy.

Często realizuje się badanie - biopsję wątroby - aby określić przyczynę uszkodzenia wątroby i ocenić stopień uszkodzenia wątroby.

W celu UMÓWIENIA wizyty w Punkcie pobrań PUNKT POBRAŃ OPRA-MED zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą e-mail z rejestracją OPRA-MED.

W Opra-Med świadczymy usługę pobrania krwi i materiału do badań w domu pacjenta.

Zapraszamy mężczyzn na badania HPV.

Autor:
Artur Łabuz
Dyrektor ds. medycznych Opra-Med
Specjalista Zdrowia Publicznego

Konsultacja merytoryczna:
lek. Łukasz Warda
Specjalista onkologii klinicznej

Zainteresował Cię artykuł?

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego Centrum Medycznego OpraMed

lub umów się od razu na wizytę

+48 22 299 38 99

Zapraszamy do przeczytania pozostałych artykułów


Znajdziesz tam wiele ciekawych i wartościowych informacji