Diagnoza rzadkiej bakterii - OpraMed
ADRES: ul. Nike 29, 02-442 Warszawa Dzielnica Włochy
Znaczenie diagnostyki alternatywnej w rozpoznaniu jednostki chorobowej jest niepodważalne. Posiłkując się metodami, których unika kanon medycyny akademickiej w Polsce, istnieje możliwość trafianie i w trybie przyspieszonym postawić pełną diagnozę. Posiłkując się techniką Volla ( m.in. testem obciążeń organizmu ), wyznaczając wektor, kolejach działań, możemy płynnie przejść do diagnostyki konwencjonalnej.

Naszym zadaniem jest dokładnie ocenić stan zdrowia pacjenta i postawić ostateczną diagnozę, unikając zbędnych badań, analiz i błędnego wertowania po kartach standardowego postępowania leczniczego do którego jesteśmy przyzwyczajeni, a które nie przynosi zamierzonego rezultatu. Dlatego wykorzystujemy zasoby wiedzy z medycyny uznanej, alternatywnej i doświadczenia.

Kolejnym przykładem w naszej pracy jest historia Pacjentki, która trafiła do Opra-Med – przypadkiem. Jej cel wizyty opiewał o szybkie wzmocnienie organizmu po kolejnej infekcji. Pani Kamila powróciła do kraju po długiej podróży z Ameryki Północnej. Podczas wstępnego wywiadu skarżyła się na ogólne, chroniczne zmęczenie, upośledzenie odporności co skutkowało notorycznymi infekcjami. W swojej historii nawiązała do uciążliwych ataków kaszlu, epizodów duszności i nawracających zapaleń płuc. Nieustannie poddana ekspozycji na antybiotykoterapię w wyniku ciągłych infekcji, nie odnotowywała poprawy. Przytoczyła również problem z tarczycą i ostre dolegliwości jelitowe.

W celu oceny stanu ogólnego Pacjentki oraz wdrożenia konstruktywnego planu leczenia, zlecono w trybie pilnym test metodą Volla. Celem testu było stworzenie siatki obciążeń organizmu, które mogły indukować wymienione objawy.

Badanie na bazie częstotliwości wykazało aktywność w kierunku m.in. Chlamydii pneumoniae, infekcji Epstein -Barr, Streptococci czy Giardie lamblię.

Wyniki testu prezentujemy w opisie.

OPRA MED leczenie witaminą C Diagnoza rzadkiej bakterii
OPRA MED leczenie witaminą C Diagnoza rzadkiej bakterii

Lekarz sugerując się wcześniej wykonanym testem obciążeń organizmu metodą Volla, poprzez ponowną analizę, ocenę wartości i zasadności pola mikrobiologicznego przy opisywanych objawach, skierował Pacjentkę na badania laboratoryjne w kierunku zdiagnozowanych patogenów.

Wyniki laboratoryjne były jednoznaczne i nie podważały efektu testu obciążeń organizmu. Wręcz przeciwnie, nadały mu bezcenną wartość. Pacjentka pomimo wieloletnich zmagań, nasilających się objawów, błędnie zalecanych badaniach, nietrafienie postawionych diagnoz borykała się z mocno aktywną postacią infekcji wirusa EBV 669 U/ml. Zlecone testy w kierunku Lamblia metodą badań laboratoryjnych również potwierdziły jej przewlekłą obecność. Najważniejszym obciążeniem, które określił test obciążeń organizmu metodą alternatywną, którym posłużył się lekarz prowadzący w powyższym przypadku była Chlamydia pneumoniae. Wynik testu na wstępie, sugeruje obecność bakterii. Niestety w wyniku przewlekłości infekcji, organizm nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniej illości przeciwciał, stąd wynik jest graniczny.

Wszystkie wyniki w opisie.

OPRA MED leczenie witaminą C Diagnoza rzadkiej bakterii
OPRA MED leczenie witaminą C Diagnoza rzadkiej bakterii

Celem przedstawienia całej historii, jest uświadamianie Pacjentów, że istnieją metody których sukcesywność jest niedoceniana. Pomimo wykluczenia z podręcznika akademickiego opisywanej metody dr Volla, w sposób mądry i dobry dla Pacjenta powinna ona uzupełniać postępowanie konwencjonalne zarówno przy pierwszej konsultacji lekarskiej, diagnozie czy kontroli. Metody te mogą mieć swoje uzasadnienie w konwencji. Są one również relatywnie tańsze od permanentnie, nietrafnie zlecanych badań. Czy nie lepszym rozwiązaniem jest zasugerowanie się mapą obciążeń organizmu i wówczas wykonaniem w danym kierunku badań laboratoryjnych?

Opra-Med jest jednym z podmiotów, który posiłkuje się metodą biorezonansu w diagnostyce przyczyn chorób i dolegliwości. Wartość testu obciążeń w kierunku bakterii, pasożytów czy pierwotniaków jest bezcenna dla lekarza, który konsultuje w pierwszym kontakcie Pacjenta. Łącząc efekty wywiadu podmiotowego, przedmiotowego, historii choroby i testu obciążeń organizmu istnieje szansa na trafną diagnozę w porównaniu do standardowego, klasycznego, wyuczonego schematu postępowania.