fbpx

Sprawdź, czy jesteś nosicielem wirusa HPV - badania HPV dla mężczyzn - skontaktuj się z nami!

O naso nas
diagnostykadiagnostyka
poradnieporadnie
usługi medyczneusługi medyczne
cennikcennik
poradnikporadnik
Kontaktkontakt

Rehabilitacja w domu pacjenta - skuteczna forma usprawniania.

Fizjoterapeuta z dojazdem do domu w Warszawie

Rehabilitacja domowa Warszawa - fizjoterapeuta z dojazdem do domuIstnieje ogólna i narastająca tendencja do skracania czasu hospitalizacji, a opieka domowa i rehabilitacja to doskonałe narzędzie, które kładzie nacisk na kontrolę i zarządzanie powrotem do sprawności i zdrowia w pełnym zakresie. Rehabilitacja domowa jest jednym z narzędzi wspomagających, pozwalających na kontynuację opieki w znajomym środowisku życia. Celem rehabilitacji domowej jest wznowienie aktywności Pacjenta, poprawa jakości życia, zmniejszenie obciążeń opiekunów oraz zapobieganie ujawnianiu się nowych niepełnosprawności.

Rehabilitacja domowa Warszawa

Rehabilitacja to schemat metod do radzenia się z "niepełnosprawnościami". WHO (2001) definiuje termin "niepełnosprawność" jako wszystko, co utrudnia życie, stwierdzając że należy przyjąć bardzo kompleksowe podejście do zbadania i rozwiązania wszystkich problemów spowodowanych takimi trudnościami, w tym ograniczeniami w aktywności i ograniczeniami społecznymi, prywatnymi i środowiskowymi. Pacjent, który został niedawno wypisany ze szpitala lub innej placówki służby zdrowia po ostrej chorobie, wymaga większej uwagi, ponieważ stoi w obliczu poważnych zmian w środowisku i trudności wynikających z przewlekłości schorzenia. W przypadku osób starszych nieskomplikowane przyczyny mogą ograniczać ich funkcje życiowe, na przykład proste zdarzenia, takie jak upadek lub kilkudniowe przebywanie w łóżku w wyniku choroby, infekcji, trudności z poruszaniem i osłabienia.

W rehabilitacji domowej kluczem do utrzymania funkcji ruchowej i sprawności jest umiejętność przyjęcia pozycji siedzącej. Należy ocenić postawę i czas trwania pozycji siedzącej. Pacjent może korzystać z usług ambulatoryjnych, jeśli ma możliwość przebywać w pozycji siedzącej na krześle z podparciem pleców, np. wózku inwalidzkim, przez ponad 30 minut. Pozostawienie w pozycji siedzącej może stymulować aktywność umysłową niesprawnego Pacjenta i odciążyć jego opiekunów.

WIZYTA REHABILITANTA: USTALENIE TERMINU WIZYTY, WYWIAD, ANALIZA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, PLANOWANIE TERAPII, TERAPIA, UMÓWIENIE KOLEJNYCH WIZYT.

Skorzystaj z profesjonalnych usług w swoim domu

Z rehabilitacji domowej może skorzystać każdy pacjent, który nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do placówki medycznej. Rehabilitacja w domu pacjenta prowadzona przez fizjoterapeutę nie różni się od realizacji zabiegów w gabinecie. Dzięki temu nawet najbardziej potrzebujący pacjenci mogą podjąć natychmiastowe, wysoce skuteczne, indywidualne leczenie.

Usługę rehabilitacji domowej wzbogaca wedle potrzeb opieka specjalistyczna, porada lekarska czy drobne czynności medyczne. Kompleksowość działań, które zapewnia OPRA-MED pozwala na sprawny powrót Pacjentów do sprawności.

Pierwsza wizyta fizjoterapeuty ma na celu dokładne zbadanie i ocenę stanu zdrowia pacjenta, aby dokonać właściwego zaprogramowania planu rehabilitacji ruchowej zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Dokładny proces diagnozowania, testowania i obserwacji pacjenta odbywa się poprzez szczegółowy wywiad, analizę wyników badań diagnostycznych i obrazowych, badania czynnościowe narządu ruchu oraz ocenę samodzielności. Zabiegi i terapia wykonywane są już podczas pierwszej lub drugiej wizyty.

Fizjoterapeuta zgodnie z ustalonym planem terapii wykonuje zabiegi fizjoterapeutyczne, masaże oraz prowadzi ćwiczenia fizjoterapeutyczne, nad którymi na bieżąco sprawuje nadzór. W ten sposób śledzi jakość ćwiczeń pacjenta i widzi, jakie robi postępy. Pozwala to na szybką modyfikację planu rehabilitacji w celu maksymalizacji efektów terapeutycznych. Ponadto fizjoterapeuta stara się wprowadzić zdrowe nawyki, które są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, a także poda ćwiczenia do samodzielnego wykonywania pomiędzy kolejnymi wizytami.

Zobacz również:  TARCZYCA – jeden narząd a nieskończenie wiele powiązań występujących chorób i objawów. CZ.2

Rehabilitacja domowa z dojazdem

Domowa rehabilitacja z dojazdem do Pacjenta to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto ma trudności z poruszaniem się, przemieszczaniem się na długich dystansach, w przypadku bólu kręgosłupa o jeszcze nieznanej etiologii, po zabiegach chirurgicznych, bólu przeciążeniowego, kiedy nasilają się stany bólowe układu ruchu, po urazach czaszkowo mózgowych, udarach mózgu, dla osób starszych.

Aby rehabilitacja przyniosła pożądane efekty wizyty domowe powinny odbywać się co najmniej 3 razy w tygodniu w zakresie 45 min - 60 minut (dostosowane indywidualnie w zakresie czasu i możliwości Pacjenta), przez kolejne 4 tygodnie. Jeżeli domowa rehabilitacja nie daje oczekiwanych efektów, należy ją zmodyfikować i zwiększyć częstość wizyt.

Kompleksowe usługi

Możesz uzyskać wsparcie i poradę z rehabilitacji domowej, jeśli z powodu choroby, operacji lub innego nagłego spadku sprawności poruszanie się lub wykonywanie codziennych czynności staje się dla Ciebie coraz trudniejsze i nie możesz poruszać się po domu i poza nim. Rehabilitacja domowa jest formą rehabilitacji, która odbywa się w domu i jest powiązana z życiem codziennym. Celem jest promowanie jak najbardziej niezależnego życia w domu i jego pobliżu, aby umożliwić choremu prowadzenie sensownego życia. Celem terapii może być: wspierania/poprawa zdolności poruszania się (np. wstawanie z krzesła, wchodzenie po schodach lub odbieranie poczty ze skrzynki pocztowej ), codzienne obowiązki (np. mycie się, ubieranie się, gotowanie), wspomaganie opieki medycznej. Pracownicy służby zdrowia zajmują się rehabilitacją domową, a wizyty mogą być realizowane albo w formie okresu leczenia albo jako wizyta jednorazowa na podstawie oceny specjalisty.

Rehabilitacja domowa może obejmować rehabilitację oraz opiekę lekarską i podstawową, transport medyczny pacjenta.

Rehabilitacja domowa w Warszawie

Rehabilitacja domowa z dojazdem na terenie Warszawy przeznaczona jest dla każdej osoby, która ma problem z dotarciem do punktu stacjonarnego, a jednocześnie cierpi z powodu urazów, chorób przewlekłych, uszkodzeń układu nerwowego, mózgu czy rdzenia kręgowego. Jeśli nie masz pojęcia, czy należysz do tej grupy, celem skorzystania z usługi skontaktuj się z nami.

Rehabilitacja odbywa się w ścisłej współpracy z najbliższymi dla Pacjenta osobami, które na co dzień sprawują opiekę nad chorym. W tym okresie ocenia się potrzebę rehabilitacji i dalszego leczenia. Praca z chorym w warunkach domowych daje poczucie bezpieczeństwa, nie wyzwala strachu związanego z opuszczaniu domu, aktywizowanie pacjenta i całego organizmu, jego uwaga skupiona jest na zadaniach w swoim środowisku. To oszczędność czasu dla Pacjentów i ich opiekunów.

Czy rehabilitacja domowa jest gorszej jakości od tej w gabinecie?

Rehabilitacja domowa przeznaczona jest również dla osób starszych, które mają trudności w wykonywaniu codziennych czynności, a które ze względu na słabą mobilność nie mogą skorzystać z wizyty w placówce poza domem. Celem rehabilitacji domowej jest utrzymanie i promowanie zdolności do funkcjonowania w życiu codziennym oraz wspieranie bezpiecznego życia w domu w sposób wielozadaniowy.

Możesz skorzystać z rehabilitacji domowej po wypisaniu ze szpitala, jeżeli masz ograniczoną zdolność funkcjonalną i wymagasz pracy z fizjoterapeutą, pomocy medycznej w celu wsparcia i oceny swoich potrzeb. Martwisz się o mobilność swoją lub bliskiej Ci osoby. Codzienne zadania są dla Ciebie wyzwaniem lub bliska Ci osoba potrzebuje wskazówek, jak zachować sprawność.

Rehabilitacja domowa niczym nie różni się od tej prowadzonej w gabinecie. Posiada wiele walorów, które przyspieszają proces rekonwalescencji. Odciąża czasowo i organizacyjnie chorego oraz opiekunów, a cała uwaga skupiona jest na terapii. Środowisko domowe to dodatkowy atut, dzięki któremu efekty leczenia są widoczne wcześniej.

Dla kogo jest rehabilitacja z dojazdem do domu w Warszawie?

Usługi rehabilitacji z dojazdem do domu dedykowane są każdej osobie wymagającej usprawniania pod okiem specjalisty. Opieką otaczamy również seniorów, celem aktywizacji i utrzymania sprawności funkcjonowania w życiu codziennym.

Zobacz również:  CZYSTEK – NAZWA, KTÓRA ZOBOWIĄZUJE Część 2

REHABILITACJA WARSZAWA I OKOLICE - możemy pomóc Ci!
BÓLE KRĘGOSŁUPA, KONTUZJE, INGERENCJE CHIRURGICZNE, ZWYRODNIENIA, DYSKOPATIE, SKOLIOZY, BÓLE STAWÓW, REHABILITACJA PRZYŁÓŻKOWA, REHABILITACJA SENIORÓW.

Jak przygotować się do wizyty domowej

Podstawą każdej pierwszej wizyty jest dokładny wywiad z Pacjentem, ocena stanu chorego, analiza dotychczasowej dokumentacji oraz działań w zakresie rehabilitacji. Celem tych czynności jest dobre opracowanie planu usprawniania oraz wdrażania zmian podczas terapii, aby skutecznie realizować przyjęte postulaty.

Rehabilitacja domowa w Warszawie – czy warto się na nią zdecydować?

Rehabilitacja w domu pacjenta Warszawa i okolice to doskonały pomysł i rozwiązanie na bolączki jakimi są brak czasu, organizacja dojazdu do placówki medycznej, angażowanie rodziny i/lub opiekunów do przetransportowania chorego do gabinetu rehabilitacji. Całą energię i czas poświęcić możesz na proces usprawniania. Wszelkie metody i techniki z zakresu rehabilitacji, którymi posługują się nasi fizjoterapeuci wykorzystywane są również w gabinecie fizjoterapeutycznym, więc jakość usług realizowanych w domu pacjenta jest na takim samym poziomie. Fizjoterapia w domu pacjenta to doskonałe narzędzie, które pozwala powrócić do zdrowia w możliwie najkrótszym czasie. Nasza oferta jest elastyczna a wyróżnia nas ogromna empatia, profesjonalizm oraz zespół wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Zapewniamy dojazd na terenie Warszawy (we wszystkich dzielnicach Warszawy) i okolic. Jako jedyny podmiot otaczamy szerokim wachlarzem usług seniorów.

Rehabilitacja domowa – czy to aby bezpieczna?

Rehabilitację domową wyróżnia wiele walorów, dzięki którym pacjent widzi efekty usprawniania już na początku terapii. Wynika to ze środowiska, które jest mu znane, a notoryczne dojazdy do placówki szczególnie w zespołach bólowych, pozwalają uniknąć strachu i obawy przed dodatkowymi obciążeniami wynikającymi z organizacji oraz podróży do gabinetu fizjoterapeuty.

Czy wizyty są refundowane przez NFZ?

Wizyty rehabilitantów w OPRA-MED realizowane są w zakresie komercyjnych usług.

Czy potrzebuję skierowanie od lekarza rehabilitacji?

Rozpoczęcie procesu rehabilitacji przypieczętowane jest pierwszą kwalifikacyjną wizytą, dokładnym wywiadem oraz określeniem możliwości ruchowych pacjentów. Wyznaczeniem celów oraz przeanalizowanie szeregu potencjalnych przeciwwskazań. Skierowanie od lekarza rehabilitacji nie jest wymagane. Cenna dla specjalisty jest historia dotychczasowej rehabilitacji lub przebiegu choroby. Usługi rehabilitacyjne dobierane są wedle zasadności oraz zaleceń wynikających z potencjalnego zlecenia lekarskiego.

W celu UMÓWNIA wizyty z fizjoterapeutą zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą e-mail z rejestracją OPRA-MED. Przed wizytą poproszony zostaniesz o wypełnienie ankiety oraz o przekazanie informacji, które pozwolą na precyzyjne przygotowanie specjalisty do pierwszej wizyty.

Autor.
Artur Łabuz
Dyrektor ds. medycznych Opra-Med
Specjalista Zdrowia Publicznego

Cennik rehabilitacji domowej

Pierwsza wizyta - 60 min - 200,00 zł

Czas trwania sesji uzgadniany jest z fizjoterapeutą po pierwszej wizycie.

Sesje 60 minut

1 sesja

190

60 minut
* Bezpłatny dojazd

3 sesje

540

3x60 minut
* Bezpłatny dojazd
Pakiet ważny 1 miesiąc

10 sesji

1700

10x60 minut
* Bezpłatny dojazd
Pakiet ważny 3 miesiące

Sesje 50 minut

1 sesja

180

50 minut
* Bezpłatny dojazd

3 sesje

510

3x50 minut
* Bezpłatny dojazd
Pakiet ważny 1 miesiąc

10 sesji

1500

10x50 minut
* Bezpłatny dojazd
Pakiet ważny 3 miesiące

Sesje 35 minut

1 sesja

120

35 minut
* Bezpłatny dojazd

3 sesje

330

3x35 minut
* Bezpłatny dojazd
Pakiet ważny 1 miesiąc

10 sesji

1000

10x35 minut
* Bezpłatny dojazd
Pakiet ważny 3 miesiące

* Dotyczy wizyt na terenie dzielnic Włochy, Ursus, Bemowo, Wola, Żoliborz, Ochota, Mokotów, Śródmieście.

Zainteresował Cię artykuł?

umów się od razu na wizytę

+48 22 299 38 99

Zapraszamy do przeczytania pozostałych artykułów


Znajdziesz tam wiele ciekawych i wartościowych informacji