Test na boreliozę Warszawa Elispot - OpraMed
ADRES: ul. Nike 29, 02-442 Warszawa Dzielnica Włochy

OPRA MED leczenie witaminą C ELISPOT czyli diagnostyka nowoczesnej medycyny

Pozytywne reakcje w ELISpot wykazują aktywne infekcje:

 • Borrelia burgdorferi,
 • Anaplasma / Ehrlichia,
 • Chlamydia pneumoniae,
 • Chlamydia trachomatis,
 • Yersinia,
 • Wirus Epsteina-Barr (EBV),
 • Wirusa cytomegalii (CMV).
Zróżnicowane objawy kliniczne patogenów, szczególnie boreliozy sprawiają ogromną trudność diagnostyczną, gdyż nie pozwalają na postawienie jednoznacznego rozpoznania. Wśród podstawowych metod laboratoryjnych możemy wyróżnić badania bezpośrednie, czyli ocenę mikroskopową drobnoustroju chorobotwórczego, hodowlę i izolację, wykrywanie swoistych dla danych szczepów bakteryjnych antygenów (definiującego daną bakterię zestawu białek) oraz wykrywanie DNA bakteryjnego metodą PCR.

Niegdyś do diagnostyki zalecane były testy ELISA, czyli testy immunoenzymatyczne, który w dzisiejszej dobie stracił na znaczeniu, gdyż obserwujemy nieswoiste reakcje krzyżowe i wyniki fałszywie dodatnie. Oznacza to, że test wychodzi pozytywnie w przypadku różnych chorób wirusowych i reumatycznych oraz zakażeń innymi krętkami, a to może przyczynić się do niesłusznego rozpoznania boreliozy.

Metoda Western-Blot oparta jest na wykrywaniu przeciwciał przeciwko antygenom IgM i IgG bakterii krążących we krwi. Polega na rozdziale w żelu białek (antygenów bakteryjnych) zawartych we krwi i ich identyfikacji. Odpowiedź immunologiczna krętka na poszczególne antygeny koreluje z klinicznym zaawansowaniem choroby. Czułość tego testu jest większa od testu ELISA i jest on najbardziej popularny w Polsce. Daje wyższą wiarygodność, jednak często wyniki są fałszywie ujemne.

Test PCR to badanie wykazujące obecność DNA krętka Borrelia we krwi lub      w moczu pacjenta. Obecnie badanie to nie jest szeroko stosowane ze względu na dość częste wyniki fałszywie dodatnie i bardzo wysokie koszty.

Mamy do zaproponowania badanie XXI wieku – metodą ELISpot, która daje niemal stuprocentową skuteczność w wykryciu Boreliozy. Obecnie jest ono wykonywane tylko poza granicami naszego kraju. Metoda ELISpot jest najbardziej uznanym narzędziem diagnostycznym w nowoczesnej medycynie, testem przyszłości.

Za pomocą ELISpot-u można wykryć pojedynczą komórkę wydzielającą dane białko. Tymczasem w metodzie ELISA niemożliwe jest wykrycie białka wydzielonego przez pojedyncze komórki. Niekiedy nawet produkcja setek pobudzonych komórek pozostaje niewykryta z powodu niskiej czułości metody ELISA. Bardzo często zdarza się, że w wyniku bezsilności organizmu nie wydziela on odpowiednich przeciwciał, przez co metoda Western-Blot jest nieskuteczna.

Test na boreliozę – Warszawa

ELISPOT dzięki zaawansowanej technologii nie daje żadnego ryzyka zafałszowania badania. Dzięki Opra-Med nie trzeba już wyjeżdzać za granicę w celu poddania się badaniu. Dajemy pacjentom możliwość wykonania najskuteczniejszego testu na świecie – w Polsce – w bardzo atrakcyjnej cenie.

ELISpot może wyeliminować pewne problemy:

 • Badanie odzwierciedla aktualną aktywność Borrelia burgdorferi i przewlekłych zakażeń Borrelia burgdorferi,
 • ELISpot jest bardzo czuły i pozwala wykryć nawet jedną komórkę Borrelia burgdorferi,
 • ELISpot jest między 20 i 200 razy bardziej wrażliwy w porównaniu z konwencjonalną metodą ELISA,
 • ELISpot wykazuje podobną czułość jako RT- PCR (Real Time PCR),
 • ELISpot jest pomocny przy monitorowaniu terapii,
 • ELISpot powinien być zwykle ujemny od 4 do 8 tygodni po zakończeniu skutecznej terapii.