Leczenie trudno gojących się ran - OpraMed
ADRES: ul. Nike 29, 02-442 Warszawa Dzielnica Włochy

OPRA MED leczenie witaminą C Leczenie trudno gojących się ran
Trudności w gojeniu się ran mogą mieć różne podłoże, jednak niezależnie od przyczyn stosowana w naszej przychodni terapia przyspiesza ziarninowanie zakażonej czy niedotlenionej zmiany. Należy jednak pamiętać, że kluczem do sukcesu jest konsekwencja, cierpliwość i systematyczność w leczeniu trudno gojącej się rany.

Najczęściej rany trudno gojące się to owrzodzenia, odleżyny, rany w stopie cukrzycowej oraz powstałe w wyniku niedotlenienia kończyny. Przyczyną trudności w procesie gojenia mogą być zaburzenia układu immunologicznego, cukrzyca, miażdżyca i zakażenie patogenami. Tendencję do ich powstawania mają również pacjenci wyniszczeni, zmagający się z chorobami nerek, niedoborem białka czy anemią. Trudno gojąca się rana nie tylko znacznie utrudnia codzienną egzystencję chorego, ale może także stanowić zagrożenie dla jego życia.

W celu zwiększenia skuteczności terapii pogłębiamy diagnostykę, wykonujemy dodatkowe badania laboratoryjne czy posiewy mikrobiologiczne. Niekiedy kierujemy pacjentów do dalszej diagnostyki obrazowej.

Wyleczenie trudno gojącej się rany wymaga cierpliwości i systematyczności. Tylko prawidłowa opieka nad raną zabezpiecza ją przed nadkażeniem. Dodatkowy komponent stanowią specjalistyczne opatrunki. Stosowanie się do poleceń specjalisty jest konieczne, aby nie doszło do powikłań a proces ziarninowania mógł powstać jak najszybciej.
Dodatkowo w ramach leczenia trudno gojących się ran, stosowane są leki przyspieszające gojenie się tkanek.