Poradnia Logopedyczna, Logopedia Warszawa - OpraMed
ADRES: ul. Nike 29, 02-442 Warszawa Dzielnica Włochy

Mowa, jako podstawowe narzędzie komunikacji, odgrywa niezwykle istotną rolę w życiu
każdego człowieka.

Mowa, jako podstawowe narzędzie komunikacji, odgrywa niezwykle istotną rolę w życiu każdego człowieka. To właśnie poziom sprawności komunikacyjnej w znacznej mierze decyduje o kształtujących się relacjach międzyludzkich, wywiera wpływ na osiągnięcia edukacyjne i zawodowe, tym samym determinuje możliwości każdego z nas.

Mowa jest szczególnie ważna w procesie harmonijnego rozwoju dziecka, które nabywa umiejętność budowania i podtrzymywania interakcji społecznych. Problemy z wyraźną, poprawną artykulacją często stają się przeszkodą w prawidłowym funkcjonowaniu, zarówno w środowisku rodzinnym jak i grupie rówieśniczej. Trudności w komunikacji mogą być źródłem logofobii, kompleksów lub agresji i autoagresji. Wady wymowy oddziałują negatywnie także na jakość życia człowieka dorosłego.

G

Jeżeli stan Twojej wymowy Cię nie satysfakcjonuje, odnosisz wrażenie, że wpływa negatywnie na Twoje życie zawodowe i osobiste lub zaobserwowałeś niepokojące trudności w komunikacji i rozwoju mowy Twojego dziecka, zapraszamy na
konsultację logopedyczną.

Specjaliści w naszej poradni zajmują się:

  • kompleksową diagnozą oraz terapią logopedyczną dzieci i dorosłych w przypadku: nieprawidłowej artykulacji głosek, seplenienia międzyzębowego, mowy bezdźwięcznej, opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń słuchu fonematycznego,
  • profilaktyką wad wymowy,
  • stymulowaniem rozwoju mowy.

Program terapii opracowany jest indywidualnie dla każdego z Pacjentów, z uwzględnieniem posiadanych już umiejętności, możliwości oraz zainteresowań. W przypadku zaburzeń artykulacji opiera się on na opracowanym schemacie, który obejmuje wywołanie prawidłowej głoski, utrwalenie jej brzmienia w izolacji oraz różnych pozycjach w wyrazie oraz na wprowadzeniu prawidłowego wzorca wymowy do spontanicznej, potocznej mowy Pacjenta.

Program terapii tworzony jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zainteresowań Pacjenta.

Wyposażenie gabinetu logopedycznego oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne i logopedyczne, mają nie tylko wartość edukacyjną, ale są także atrakcyjne dla dzieci, które uczą się i utrwalają nowo nabyte umiejętności poprzez zabawę. Zajęcia obejmują nie tylko pracę nad konkretnym zaburzeniem mowy, ale także całościowe wspomaganie rozwoju dziecka (ćwiczenia motoryki małej, ćwiczenia rozwijające słownik czynny i bierny, ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej).